• Ved innkjøringen til Hennig-Olsen Is og Glencore etableres det et planfritt kryss, der gang- og sykkeltrafikken vil gå gjennom undergangen bak byggeleder Terje Nygård og prosjektleder Inger Ann Fidjestøl fra Statens vegvesen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Derfor har gravearbeidet i Hannevika tatt så lang tid

Til høsten skal veianlegget i Hannevika i Kristiansand stå ferdig. På tross av utfordrende gravearbeid og forsinkelser, holdes budsjettet foreløpig innenfor rammen.