• Jon-Olav Strand er den eneste delegaten fra Agder som vil beholde KrF i opposisjon, men som vil stemme på rødt retningsvalg hvis ikke dette får flertall. Bildet er tatt i forbindelse med et møte i fylkestinget i Aust-Agder. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil utsette KrFs viktige valg

Det er nå så jevnt mellom rød og blå side i KrF at enkelte delegater til landsmøtet tar til orde for å utsette hele avgjørelsen.