1500 nye boliger, akvarium, opplevelsessenter og badeøy er noe av det arkitekt Espen Erikstad mener man kan bruke området Kongsgård-Vige til. 1500 nye boliger, akvarium, opplevelsessenter og badeøy er noe av det arkitekt Espen Erikstad mener man kan bruke området Kongsgård-Vige til. Foto: Ark.net

Foreslår 1500 boliger og akvarium istedet for konteinerhavn