• Her i fylkeshuset i Tordenskjoldsgate skal fylkesadministrasjon i det nye Agder holde til fra januar 2020. Men nå viser det seg at en stor del av de ansatte likevel må jobbe i Arendal. FOTO: Kristin Ellefsen

Sikringsparagraf for ett Agder utløst: Må flytte arbeidsplasser fra Kristiansand til Arendal

Da ett Agder ble vedtatt i 2016, ble det bestemt at fylkesadministrasjonen med 323 arbeidsplasser skulle ligge i Kristiansand. Nå må deler av den likevel legges til Arendal.