• Kirkesenteret i Mandal sliter med personkonflikter som har vart i mange år. I vår ble kantor Tormod Lindland sagt opp etter varsler fra fem ansatte. Dette er bilde av Mandal kirke der Lindland har hatt mye av sitt virke gjennom 30 år. FOTO: Jarle R. Martinsen

Kantor oppsagt etter prestevarsel

Etter at fire prester og en ansatt varslet om vanskelige samarbeidsforhold med kantor Tormod Lindland, ble han i april sagt opp fra stillingen ved Kirkesenteret i Mandal.