KRISTIANSAND: — Intensjonen med de nasjonale prøvene er jo å tilpasse og tilrettelegge undervisningen for den enkelte elev. Da må vi ikke hoppe over de elevene som trenger det mest, sier Arvid Alsaker, leder av PP-Tjenesten (Pedagogisk/psykologisk tjeneste) i Kristiansand.De nasjonale prøvene er obligatoriske for de aller fleste elevene, men det gjelder spesielle regler for de som har tilrettelagt undervisning og som får oppfølging av PP-Tjenesten.De har ingen plikt på seg til å gjennomføre prøvene, og kan bli fritatt hvis foreldrene deres ber om det.Ifølge Pedagogisk senter i Kristiansand er 1 - 5 elever ved hver av byens skoler blitt fritatt. Verdiløst å sammenligne

Arvid Alsaker er redd for at muligheten for å slippe unna prøvene vil føre til at enkelte skoler holder de svakeste elevene unna prøvene. For å bedre skolens resultater.- Selv om jeg ikke kan svare for den enkelte skolen, tror jeg det er grunnen til at enkelte ikke deltar. Vi har opplevd at enkelte skoler blir veldig stressa over hvordan resultatene vil bli for deres skole, sier Alsaker.Han synes det blir helt verdiløst å sammenligne skoler når skolene har mulighet til å holde enkelte elever utenfor.I Kristiansand er det Pedagogisk senter som organiserer de nasjonale prøvene. Leder Nina Skjeseth sier det er ytterst få elever som ikke har deltatt på prøvene og at skolene er opptatt av å ikke holde noen elever utenfor.- Men har elevene så store problemer med prøven at det blir vurdert som skadelig at de deltar, kan de få fritak. I noen tilfeller kan det være en stor belastning for den enkelte å ta en slik prøve, sier Skjeseth.Hun tror ikke skoler i Kristiansand har holdt svake elevene utenfor de nasjonale prøvene for å oppnå bedre resultater.- Vi er opptatt av å ikke løpe etter de beste resultatene. Det er ikke det som er poenget med de nasjonale prøvene, sier Skjeseth Bedre prøver

Arvid Alsaker mener problemet med prøvene er at de er for dårlige. Han er kritisk til at mange av oppgavene er utformet slik at mange elever ikke kan svare på dem.- Hvis man skal ta alvorlig det som er intensjonen bak prøvene, er det mye arbeid å gjøre for å tilpasse dem hver enkelt elev, sier Alsaker.Han vil at alle elevene skal delta på prøvene.Til nå har prøvene forstyrret mer enn de har vært til hjelp for skolene. Men når vi først har de, må de tilpasses slik at de kan være obligatorisk for alle elevene. - Ren spekulasjon

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Pål Weiby, sier han innser at reglene for nasjonale prøver kan misbrukes ved at skoler bevisst lar svake elever slippe prøvene. - Jeg forstår at det utad betyr mye for skolene å få et godt resultat på nasjonale prøver. Men jeg håper ingen bruker denne åpningen i regelverket til å sikre sin skole et bedre resultat. Det blir ren spekulasjon å påstå noe slikt, sier han.