KRISTIANSAND: — Som barn og ungdom hadde jeg mange venner blant de psykiatriske pasientene på Eg. Og jeg så hvor sterke fordommer folk hadde bare fordi de hadde Eg som adresse. Det fikk meg til å tenke: «Fanken heller, sånn skal det ikke være!»Kari Henriksen er ikke som andre politikere. Aps andrekandidat på stortingslisten i Vest-Agder har en bakgrunn som gjør at hun ofte ser samfunnet i et annet perspektiv enn de fleste andre. Hennes far var lege på Eg, og hun tilbrakte barne- og ungdomsårene blant pasientene der. Under sykepleierutdannelsen var hun selv lenge innstilt på samme arbeidsplass. Men fant etter hvert ut at det ble feil.- For meg som barn var pasientene normale. Vi satt på fanget til dem og gikk på kino sammen. De ble kort sagt mine venner. Men da jeg begynte på avdelingen som profesjonell, og kom med nøkler, endret de holdningene til meg. To som jeg kjente godt gikk uten å hilse da jeg kom. Jeg var blitt en del av fiendebildet.Derfor skiftet hun i 1988 til en annen del av samfunnet som de fleste kjenner lite til, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Her ser hun livets skyggeside på nært hold og hvor mange som rammes av rusmisbruk. Først og fremst alkohol. I fjor hadde avdelingen 14.000 polikliniske konsultasjoner og 800 innleggelser fra Agder-fylkene.Avdelingen har tilbud til alle aldersgrupper, fra barn under skolealder der foreldrene ikke kan ta vare på dem, til godt voksne gjengangere som resten av samfunnet har gitt opp. «Drikker du?»

Venner og kjente spør ofte hvordan hun orker en slik jobb, om det ikke er håpløst?- Men dette er det mest håpefulle stedet jeg har jobbet. På byen ser jeg vandrende mirakler som jeg aldri hadde trodd skulle klare seg. Det er så mye håp! Helt til man ligger i grava er det mulig å gjøre noe med livet.«Drikker du?» er det første folk spør Kari Henriksen om når de hører hva hun jobber med. Og hun merker frykten for det som oppfattes som moraliserende prekener når hun er ute og holder foredrag.- Rusmidler, og da særlig alkohol, er vårt ultimate samfunnsproblem. Men det er vanskelig å få gjennomslag for mer restriktiv tenkning på dette området. Alkohol er blitt et «must» for mange. - Du ligger tett opp til KrFs alkoholpolitikk?- Jeg står på Aps program. Men det er vel kjent at jeg har vært skeptisk til den liberaliseringen som har vært på dette området de siste årene. For liberalisering er ikke automatisk et honnørord for Kari Henriksen. Hun synes fokuset på individet i samfunnet er blitt for sterkt og går på bekostning av fellesskapet. - Jeg tror mennesker er avhengige av hverandre og at vi må ha et fellesskap. Lykke skapes i samspill mellom mennesker. Derfor tilhører jeg venstresiden. Fra nei til ja

Men om fellesskapets drivkraft er sterk, er hun ikke en politikertype som fremstår med klare og entydige svar på kompliserte spørsmål. Hun legger stor vekt på å reflektere over egne verdier og holdninger. Slike refleksjoner har ført til at hun har skiftet mening i tunge saker som kan dominere i neste stortingsperiode.- Jeg har stått på barrikadene mot EU tidligere. EUs ideologi med fri flyt av kapital og tjenester og så videre er ikke min. Men jeg ser at Unionen har gitt utvikling til mange land og nå skaper et større fellesskap østover.Altså blir det ja neste gang.I statskirkespørsmålet har hun gått andre veien, fra ja til nei. Tidligere veide hensynet til en bred folkekirke tyngst, men i en globalisert verden mener hun tiden har løpt fra en statsreligion.Selv meldte hun seg ut av statskirken på grunn av homofilistriden. - Det er noe med den institusjonaliseringen av sannheten som jeg ikke kan noe med.Noe hun kan med er familien. Den er viktigere enn alt annet. Familien er liten, men det er desto tettere bånd, og de har alltid stått hverandre veldig nært. I sammenkomster blir fort stemningen høy.- Når min bror og jeg kappes om å fortelle historier, kan det nok hende de andre sliter litt med å komme til. Lei av syting

Og godt humør er noe hun setter stor pris på. Klaging er det verre med. Sytementaliteten var da også grunnen til at hun i voksen alder engasjerte seg politisk.- Jeg ble så drittlei alle som bare klagde uten å ta et tak selv.Etter å ha snust på SV meldte hun seg inn i Ap i 1995, eller var det året etter? Hun husker ikke nøyaktig.Uansett har hun gjort noe så uvanlig som lyn-karriere i Det Norske Arbeiderparti. Det trauste, forutsigbare partiet der lang og tro tjeneste ofte har vært selve nøkkelen til viktige verv. Men etter bare et drøyt år i bystyret i Kristiansand erobret Kari Henriksen andreplassen på stortingslista i Vest-Agder. Skal vi tro meningsmålingene, kan den plassen føre henne helt til Løvebakkens agderbenk. Hva som venter henne der, er hun ikke helt sikker på. Det bør heller ikke Aps stortingsgruppe være. Opposisjon

— Jeg har nok alltid vært litt i opposisjon og kommer ofte med litt andre synspunkter. Hvorfor må vi for eksempel alltid ha Ap-møtene i Arbeideren? Vi må jo heller ut der velgerne er, mener hun.«Pragmatisk» er en betegnelse hun får av kolleger i både eget og andre partier i bystyret. Liker å få ting gjort, finne løsninger. Selv om disse ikke nødvendigvis er helt i samsvar med tradisjonelle Ap-standpunkter.- Pragmatisk politiker. Kan det tenkes noe kjedeligere? spør hun. Men sier seg samtidig enig i at det viktigste er å oppnå resultater.- Jeg godtar ikke hva som helst, men har erfaring for at en oppnår mer gjennom samarbeid med andre.Men om betegnelsen pragmatisk aksepteres, vil hun ha seg frabedt at hun tilhører høyresiden i Ap, slik hennes motkandidat Berit Kittelsen sa etter avstemningen på nominasjonsmøtet. Kittelsen mente Henriksens privatiseringsiver er for stor.- Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Jeg opplever at jeg har meninger som av og til hører hjemme på venstresiden, andre ganger på høyresiden. Og jeg vil ikke ha privatisering av offentlige basistjenester innen helse.- Stoltenberg-regjeringen la stor vekt på modernisering av offentlig sektor. Er det prosjektet dødt i Ap?- Jeg var ikke enig i alt som ble gjort da, for eksempel delprivatiseringen av Statoil og Telenor. Men samtidig lever vi i en verden som stadig forandrer seg.- Ble det for mye på kort tid?- Nå er ikke jeg noe politisk analysemenneske, men hensikten var jo hele tiden å utvikle velferdsstaten. Når det er sagt, ser vi vel i ettertid at toget gikk litt for fort. Dynastiet

Når man først snakker om Ap og makt, og Kari Henriksen i tillegg har fått sin maktbase i kristiansandspartiet, er det vanskelig å komme utenom det såkalte Blattmann/Kittelsen-dynastiet. Tidligere stortingsrepresentant Aud Blattmann er mor til bystyrerepresentant Trond Blattmann og kusine til nevnte Berit Kittelsen, som er søster til tidligere gruppeleder i Kristiansand, Jan Kittelsen. Forvirret? Ikke hvis du har fartstid i Kristiansand Ap.Men Kari Henriksen betakker seg.- Nei, det der har jeg ingen kommentar til! Jeg kjenner både Jan Kittelsen og Trond Blattmann som veldig flinke politikere.Ferdig med det.Og nettopp det å kunne skjære gjennom, trekke konklusjoner og bli ferdig med en sak er egenskaper som hennes partifeller trekker frem. Disse evnene har hun også fra tre år som fylkesleder i Norsk sykepleierforbund. Akkurat nå er fokuset på de kommende uker og måneder. De blir fylt av partikursing i politikk og debatteknikk. Valgkampen blir lang, og hun tror skoleringen på forhånd kan komme godt med. - Når jeg blir engasjert kan jeg lett bli litt usaklig. Ikke bare litt, forresten. Og jeg tenker av og til på hvordan jeg skal kunne styre temperamentet når jeg skal diskutere med enkelte politikere.- Hvem da?- Nei, det sier jeg ikke.Hvis hun ikke blir for slipt i kantene, får vi nok se.