LILLESAND: -Vi har søkt om grønt lys for 12-18 leiligheter i Skolegata og tilbyr moderne og lyse boliger med utsikt over Tingsakerfjorden fra øverste etasje. Det ser ut til at markedet er åpent for flere leiligheter i Lillesand, sier sivil arkitekt Cecilie B. Skjømming i arkitektfirma Haarklau og Lindeberg.De er engasjert av Hellvik Hus prosjekt As, som har kjøpt to tomter i Skolgata 19. Innenfor et samle tomteareal på 2500 kvadratmeter ligger det i dag et bolighus og en garasje. Eierne ønsker å rive disse og bygge mellom 12 -18 leiligheter i lavblokk på tre og fire etasjer i stedet.Leilighetene vil bli på om lag 70-90 kvadratmeter. Det er satt av fire plasser til gjesteparkering og beboerne skal ha plasser i parkeringskjeller under bygget. Planutvalget skal i sitt møte tirsdag ta stilling til om forslaget til bebyggelsesplan kan legges ut til offentlig ettersyn.Går alt som planlagt håper utbygger at byggemeldingen kan behandles til høsten og oppstart om et års tid.Naboer i området protesterer for øvrig kraftig mot planene og mener utbyggingen blir for volumiøs. De frykter at utbyggingen vil ødelegge det eksisterende bomiljøet som består av småhusbebyggelse. Enkelte peker også på økt trafikkbelastning i Skolegata, ettersom den første store terrasseblokken i Lillesand nå er under oppføring — bare noen meter unna. Naboer frykter verdiforringelse og peker på at leilighetsblokken vil ødelegge utsikt og solforhold , samt at den vil bryte med målsettingen i Verneplanen. Utbygger hevder på sin side at økt trafikkbelastning i Skolegata kommer som en naturlig del av fortettingen, og mener det vil dempe presset på parkering i sentrum når flere bor sentrumsnært.