KRISTIANSAND: Ureglementerte forhold skal ryddes opp i, og man ønsker å pålegge oppussing der loven gir hjemmel for det. Landets eneste heltids bygningsbevarer, Else Rønnevig fra Lillesand, tok i går kontakt med Fædrelandsvennen. — De som bor i Posebyen bør ha samme plikt til vedlikehold som alle andre. Det er bare å slå hardt ned og kreve det man kan i forhold til lovverket, sier hun. Rønnevig mener eventuelle tilskudd til oppussing må være for tilbakeføring til opprinnelig utforming, ikke for å dekke rent vedlikehold.