For EU spelar det mindre rolle å seie opp EØS-avtalen enn det gjer for norsk industri som i så fall risikerer å misse den frie adgangen til EU-marknaden.