LILLESAND: — Vi krysser fingrene for at vi til sommeren skal kunne vende tilbake til vår kjære «lagune». Det skriver Per-Trygve Hoff i et brev til planutvalget og formannskapet i Lillesand. Familien Hoff eide hytta på Ytre Kjeholmen som brant ned på forsommeren i fjor, i en brann som trolig var påsatt. Det er ikke funnet noen gjerningsmann. En mann som hadde hatt tilknytning til familien, ble siktet, men politiet hadde ikke nok på ham, og måtte derfor la ham gå. På lensmannskontoret i Lillesand blir det opplyst at saken er ferdig etterforsket og vil bli sendt over til en politijurist. Det er ingen andre mistenkte i saken.- Vi har ikke hørt noe fra politiet, sier Per-Trygve Hoff. Familien tror det har vært en pyroman på ferde.- Hans forsett blir fullbrakt dersom «lagunen» ikke gjenoppbygges, skriver Hoff i brevet til Lillesands politikere.Familien Hoff har sendt en formell søknad via sin arkitekt Finn Christiansen om gjenoppbygging. Søknaden vil trolig bli behandlet politisk, og kan tidligst komme på planutvalgets bord i møtet 1. februar.- Vi hadde egentlig håpet å kunne bli ferdige til sommeren, sier Per-Trygve Hoff, men innser at det kan være urealistisk.Den nedbrente hytta var bygget av naturstein som ble plukket på ei steinrøys der hytta ble bygget i begynnelsen av 1960-årene. Steinene er ødelagt av brannen, derfor ønsker familien nå å bygge en hytte av tre og glass. Det er ikke aktuelt å hente stein fra andre røyser i skjærgården. - De ytre målene på hytta blir noe mindre enn før, men den nye hytta vil gå i ett med naturen, slik også den gamle gjorde. I tillegg til hovedhytta stod det også en annen hytte på eiendommen, som også søkes gjenoppbygget mest mulig lik det gamle, forteller Hoff.