• KRAFTIG KONFLIKT: Freddy de Ruiter var blant politikerne som kritiserte sykehusledelsen kraftig. Direktør Jan Roger Olsen (til høyre i bildet) mener konflikten har vært svært ødeleggende for sykehusdriften i vinter, og mener den rammer pasientene. Styreleder Camilla Dunsæd (ved siden av Olsen) undrer seg over at faglige råd skifter på fylkesgrensa. FOTO: Torstein Øen

- Sykehusstriden kostet ti millioner på én måned

Direktør Jan Roger Olsen mener sykehusstriden har mesteparten av skylda for et overforbruk på 17 millioner kroner i år. Konflikten har også svekket tilbudet til pasienter.