• SKILSMISSEDEBATT: Høyres Gordon Fuglestad (th) mener politikerne må kunne si ifra om hva samlivsbrudd fører til. Venstres Eva Kvelland advarer mot å moralisere og mener Fuglestad kun vil skaffe seg medieoppslag. Men både Kvelland, Fuglestad og Jørgen Kristiansen (tv) er enige om at det trengs tiltak for unge som opplever samlivsbrudd.

- Foreldre må skjerpe seg!

Gordon Fuglestad (H) langet ut mot foreldre som ikke klarer å samarbeide etter samlivsbrudd. Han mener foreldrene må gå i seg selv.