• UTSLIPP: Lillesand kommune skal måle om denne fabrikken slipper ut helseskadelige stoffer for innbyggerne. FOTO: Hans Jacob Brekke

Hva kommer opp av pipene?

Lillesand må sette opp en målestasjon for å se om Saint Gobain slipper ut skadelige stoffer.