• FØRE VAR: Fylkeskommunen vil installere overvåkingsutstyr som skal avdekke eventuelle bevegelser i fjellet rundt Fjellhallen på Lindesnes. FOTO: Roar Greipsland

Overvåker mulig ustabilt fjell

Det skal installeres overvåkingsutstyr som skal avdekke eventuelle bevegelser i fjellet som omkranser Fjellhallen ved Lindesnes fyr.