• ULYKKESBELASTET: Stor helgetrafikk og mange ulykker gjør at Åse Michaelsen mener det ikke kan vente med å planlegge og bygge firefelts E 39. Her fra en ulykke ved Rekevik i Flekkefjord i april i fjor. FOTO: Torbjørn Witzøe

Krever fire felt hele veien

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) er ikke enig i at det er for lite trafikk på E 39 vest for Vigeland, og vil ha motorvei helt til Stavanger.