Kjørte utfor veien ved Hægeland

Førte ikke til personskader.