• Mens fattigdomsutviklingen går i riktig retning hos oss, står en av fire EU-borgere i fare for å bli rammet av materiell nød.

Den materielle nøden sprer seg i Europa - i Norge er trenden motsatt

Mens ti av hundre EU-borgere lever i stor materiell fattigdom, rammes færre enn to av hundre nordmenn. Og mens fattigdomsutviklingen går i riktig retning hos oss, står en fjerdedel av EU-borgerne nå i fare for å bli rammet av materiell eller sosial nød.