• SABOTØRER?: Fylkespolitiker Kåre Glomsaker (Frp) og Patricia Hartmann, leder av næringsforeningen i Mandal, ønsker svar av veivesenet på hvorfor de ble plassert på en liste over mulige sabotører av ny E 39. FOTO: Martine Haugland

Krever forklaring fra veitoppene

Fylkespolitiker Kåre Glomsaker (Frp) reagerer kraftig på at partiet lokalt omtales som en mulig sabotør for ny E 39 gjennom Mandal.