• INDUSTRIFYLLING: Glassfiberdeponiet på Rugsland inneholder vått glassfiberavfall. Deponiet ble opprettet i 1990. Hvert år leggers 2–4 000 tonn glassfiberavfall på deponiet. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Birkenes risikerer tvangsmulkt

Birkenes kommune risikerer dagbøter for manglende kontroll av glassfiberdeponiet på Rugsland.