• Her i Studedalen kan Leif Hodnemyr Transport deponere rene masser. Men Fædrelandsvennen fant også feiegrus, og tydelige innslag av betong og asfaltrester. Det er forurensede masser som ikke kan deponeres her. FOTO: Anders Martinsen

Her dumpes forurenset masse

Tusenvis av tonn med forurenset grus og sand fra agderveiene, havner i private hager, dumpes eller gis bort til bønder.