• I styremøtet torsdag skal direktør Jan-Roger Olsen (t.h.) forklare styreleder Camilla Dunsæd, sekretær Kåre Smith Heggland og nestleder Jan Oddvar Skisland konsekvensene av underbemanningen av kreftkirurger. FOTO: Tore André Baardsen

Mangler flere kreftleger

Sykehuset har ikke nok leger til verken tarmkreftoperasjoner eller rekonstruksjon etter brystkreft.