• FLOM: Songdalen kommune anser flom og ras som den største utfordringen i forbindelse med arealplanlegging. Her fra en flom i Songdalselva i 2008. FOTO: Lars Hoen

Flere mangler i beredskapsplan for Songdalen

Alle kommuner er lovpålagt å ha beredskapsplaner for å sikre befolkningen i krisesituasjoner. I Songdalen har planen gått ut på dato.