• IKKE SØKT TILLATELSE: Denne fyllingen midt i kulturlandskapet har fått plan- og bygningsetaten til å reagere. Til venstre ses E 18 og i bakgrunnen Timeneskrysset med avkjøringen til Sørlandsparken. Morten Bragdø hevder jordet per i dag ikke er dyrkbart, derfor vil han legge kompostjord oppå steinfyllingen. Han vil også flytte vedproduksjonen til området. FOTO: Vegard Damsgaard

Gartner må rydde opp

Store mengder steinmasser og avfall er plassert på dyrkbar mark rett ved E 18. Nå krever kommunen at profilert gartner Morten Bragdø rydder opp.