• Taksten i rushtiden kan bli 21 kroner, som full betaling i dag. Rabattnivået blir lavere, mens det utenom rushtiden kan bli rundt 11 kroner for en passering. FOTO: Arkiv

Flertall for rushtidsavgift

Det er flertall i Areal og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen for å innføre en rushtidsavgift. Fredag diskuterer de saken.