• Helsesøster på Tangen videregående skole, Gunn Wetrhus, sier nei hvis en lærer møter opp med en elev og ber om at eleven skal rus-testes. Hun ønsker ikke å være del av skolens opplegg for å kontrollere om elever er rusfrie. FOTO: Tore André Baardsen

Bør skolene få rusteste skoleelever?

Videregående skoler i Kristiansand ber helsesøstre teste om elever har ruset seg. Nå ber kommunelegen om at skolene skjerper seg.