• uia_7.jpg FOTO: Jon Anders Skau

Flere studier lukkes

Konkurransen om studieplass blir stadig hardere. Nå blir karakterkravene skjerpet ytterligere.