Til sykehus med bruddskader etter vold på Lund

— Han brukte hendene og det som var i leiligheten.