Kollisjon på Kvinesheia

To biler kolliderte front mot front ved bomstasjonen på Kvinesheia søndag.