• Både i Vest- og Aust-Agder øker det med antall saker som skyldes feilbehandling av eldre på grunn av mangel på sykehjemsleger, sier pasientombudene Eli Gotteberg og Gunhild Solberg. FOTO: Arkivfoto

Lå fem dager med to brudd uten legetilsyn

Sykehjemsbeboeren falt på glatta og pådro seg to beinbrudd. Det ble ikke oppdaget før legen kom etter fem døgn.