foto
STRIDENS KJERNE: Bergensavisens reportasje fra 3. februar.

KRISTIANSAND: Med base i Kristiansand har Arne Tumyr (79) blitt kjent som en svært innbitt kritiker av islam og muslimer. Han har blant markert seg med utsagn som ”den Allah-infiserte hjernen må desinfiseres og vaskes med salmiakk”

Men rasist vil Arne Tumyr ikke bli omtalt som. Nå går lederen av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) til sak mot Bergensavisen etter en artikkel 3. februar i år.

Forliksklage etter overskrift

Under et opphetet debattmøte i Studentersamfunnet i Bergen ble Arne Tumyr invitert hjem til en muslimsk familie. Bergensavisen utstyrte saken dagen etter med tittelen ”Tara vil be rasist på te”.

foto
STRIDENS KJERNE: Bergensavisens reportasje fra 3. februar.

I et leserinnlegg krevde Tumyr en beklagelse og at avisen trakk tilbake beskyldningen. Hvis ikke ville han ta rettslige skritt, hvilket han nå gjør.

— Jeg har aldri vært rasist, fremsatt rasistiske synspunkter, eller hatt rasistiske holdninger, skriver Arne Tumyr i en klage til Forliksrådet i Kristiansand.

Krever oppreisning

I Norge kan rasistiske uttalelser straffes, og Tumyr mener Bergensavisen fremstiller han som en lovbryter. Beskyldningen er æreskrenkende og egnet til å skade hans omdømme, heter det i forliksklagen. Derfor må retten dømme Bergensavisen til å betale en oppreisning, oppad begrenset til 300000 kroner.

— De hevder at islamkritikk er rasime, men det er feil. I dette landet er det ennå slik at du fritt kan kritisere religion, ideologier, og politikk uten å bli stemplet som rasist, sier Arne Tumyr til Fædrelandsvennen.

Viser videre til PFU

Ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Anders Nyland, ønsker ikke å kommentere forliksklagen fra SIAN-lederen før han selv har sett innholdet i den.

— Arne Tumyr har fått slippe til i våre spalter så raskt det var mulig etter at han tok kontakt og reagerte på overskriften. Han sendte oss et innlegg som kom helt uredigert på trykk slik at han fikk komme fram med sitt syn og sin reaksjon, sier Anders Nyland til Fædrelandsvennen.

Redaktøren sier han har oppfordret Arne Tumyr til å klage avisen inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

— Dersom PFU mener Bergensavisen har brutt god presseskikk, vil dette bekjentgjøres og beklages på vanlig måte i avisens spalter, sier Anders Nyland.

Har vunnet tidligere

Arne Tumyr mener han har en god sak og vil vinne fram i retten.

— Jeg er over bevist om det, sier han til Fædrelandsvennen.

I forliksklagen trekker Tumyr blant annet fram den såkalte Ali Farah-saken fra i fjor da Dagbladet ble dømt til å betale én million kroner til ambulansesjåfør Erik A. Schjenken. Avisen hadde beskyldt ham for ”handle rasistisk”.

Arne Tumyr har tidligere gått til et liknende søksmål. Som forhenværende fylkesleder i Human-Etisk Forbund, gikk han i 2005 til sak mot organisasjonen etter rasistbeskyldninger framsatt i et leserinnlegg i Fædrelandsvennen. Human-Etisk Forbund ble dømt, og måtte betale Tumyr 30.000 kroner.

- Må akseptere mer

Arne Jensen er assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening. Han mener saken ikke er så åpenbar som Tumyr vil ha det til.

— Vi er inne i et område hvor jussen ikke er veldig presis. På den ene siden har Bergensavisen selvfølgelig brukt et veldig sterkt uttrykk. På den andre siden er vi i et område hvor det er gode argumenter for at det må være et visst spillerom, sier Arne Jensen.

— Offentlige personer som deltar i debatter av offentlig interesse, må akseptere at språkbruken er mer frisk og spisset. Dessuten dreier dette seg om et verdiutsagn, og rasismebegrepet er ikke veldig presist. Hvorvidt retten vil vurdere det slik, vet ikke jeg, sier Jensen.

- Det finnes en grense

— Som den personen du er, burde du kanskje tåle dette, Arne Tumyr?

— Det har jeg hørt før. Avisene har et veldig vidt spillerom til å bruke sterke uttrykk i omtale av det som har offentlig interesse, men alle rettsavgjørelser på dette området slår fast at det finnes en grense for de krenkelsene en kan utsette borgerne for, sier SIAN-lederen til Fædrelandsvennen.