Politiloggen 13.01.12

Anleggsarbeider falt ned i sjakt.