• TIPS: Det gjenstår mye etterarbeid etter at bildene er knipset. Deltakerne får her tips til redigering i Photoshop CS5, Final Cut og Lightroom. Cecilie Upsahl (fritidsleder Voie i Fritidsetaten Vest, t.v.), Christina Dalen, Martine Moen, Hans Dalen, Maren Ourom, Charlotte Solås, Hans Kevin Ore Hommen, Silje Bue, Bente Johannessen (fritidsleder gruppetilbud) og Anna Grimsmo. FOTO: Inger M. Witteveen

Zoomer inn høsten

Mens Gimlehallen var fylt med datanerder, hadde to håndfuller med hobbyfotografer funnet veien til Voie grendehus.