Vil ha økt valgfrihet for familien

Kjell Ingolf Ropstad synes det er et større problem at politikere setter seg til doms over andres valg, enn at færre kvinner er yrkesaktive på Agder.