• DAMEAVDELINGEN: Skaiå barnehage i Iveland representert ved noen av de 22 kvinnene ved enheten: Fra venstre bak: Styrer Beate S. Frigstad, praksiskandidat Ingvild Ekeland, assistent Åshild Godtfredsen, fagarbeider Helene Tveit, fagarbeider Solfrid Fossli, assistent Inger Borghild Birkeland, pedagogisk leder Eirin Lien. Foran fra venstre: Barne- og ungdomsarbeider Anita Skaiaa, assistent Connie Skeie, pedagogisk leder Randi Øyna og pedagogisk leder Vigdis Syvertsen. Den kommunale barnehagen har 58 barn. FOTO: Frode Lindblom

Kvinnebastion på mannfolkjakt

Av 249 barnehageansatte i Vennesla og Iveland er kun 10 menn!