• Arendal fengsel kan bli erstattet av et nytt storfengsel. FOTO: Arkivfoto

Utreder bygging av nytt sørlandsfengsel

Kriminalomsorgen har startet utredningen for bygging av et nytt fengsel for Agderfylkene, som kan erstatte Arendal fengsel og Kristiansand fengsel.