Rett fra gata - inn i Kilden

Drømmen oppfylles når han bringer gatedansen inn i byens kulturstue.