• BYGGEPROSJEKT: Ved full utbygging vil prosjektet på Bellevue bestå av over 60 leiligheter og et parkeringsanlegg med plass til over 500 biler. På bildet er det en rød ring rundt det nye leilighetsprosjektet. For å finansiere parkeringsanlegget må brukerne betale, noe som igjen krever avgiftsparkering i resten av sentrum.

Boligprosjekt med fjellhall skal løse parkeringskaos

Et nytt boligprosjekt med parkering i fjellet og under jorda skal løse parkeringskaoset i Lillesand sentrum. Men da må bilistene betale.