Her koster byråkratiet mest

I en kommune koster administrasjon og styring 20 000 kroner mer per person enn i en annen kommune.