Fylkesmennene er uenige

De to fylkesmennene i Agder er uenige om lokalisering av nytt fengsel. Det er også politikerne.