• HER GÅR VEIEN: Dagenes E 39 krysser gjennom Lunde, og flere beboere langs Tangvall og Lunde frykter at en ny trasé for firefelts motorvei legges her. En slik vei vil legge beslag på en 220 meter bred korridor. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil skåne Tangvall og Lunde

Alle partiene i Søgne, unntatt Fremskrittspartiet, ønsker å spare Tangvall og Lunde for den nye E 39-traseen.