• I sør blir det kun lov å fange hummer mellom minstemålet på 25 centimeter og maksimalmålet på 32 centimeter. FOTO: Bjelland, Kjartan/arkivfoto

Freder de største hummerne på Sørlandet

Hummerfisket åpner 1. oktober. Nytt i år er at det innføres obligatorisk registrering for å kunne fiske, og i sør blir de største hummerne fredet.