Lindtjønn FUS barnehage i Kristiansand. 90 prosent av barna mellom ett og fem år i Vest-Agder går i barnehage. Av disse var 89,5 prosent mer enn 41 timer i barnehagen i uka. Det er økning på 16 prosent sammenlignet med 2011.  Lindtjønn FUS barnehage i Kristiansand. 90 prosent av barna mellom ett og fem år i Vest-Agder går i barnehage. Av disse var 89,5 prosent mer enn 41 timer i barnehagen i uka. Det er økning på 16 prosent sammenlignet med 2011. Foto: Kollstad, Reidar

De fleste barnehagebarn i Vest-Agder har lengre «arbeidsdag» enn sine foreldre