• Beina tilhører Lise Rørheim. Mor Hildur og datter Tuva venter på at hun dukker opp igjen fra kulpen i nærheten av Stokkeland. FOTO: Lars Hollerud

Kontrollmålte vannstanden i elva

Badekulpen i Songdalselva er omtrent 130 centimeter dyp.