• – Vi må så fort som mulig avklare om vi kan gjennomføre prosjektet, og da trenger vi et riktig kostnadsbilde, sier Jon Bjørgum (t.h.) fra Christiansholm Eiendom, byens mest aktive gårdeiergruppe. Her avbildet med Jan Omli Larsen fra Kristiansand Næringsselskap ved en tidligere anledning. FOTO: Vegard Damsgaard

Kniver om p-hus under Torvet

Fire entreprenører regner nå på prisen for å bygge et parkeringsanlegg under Torvet i Kristiansand.