• Kols-pasient Martin Egeland fotografert foran smelteverket på Øye i Kvinesdal, der han i mange år ble eksponert for mye støv. FOTO: Torbjørn Witzøe

Måtte vente ni år på erstatning

Det tok ni år fra Martin Egeland fikk kols og måtte slutte å arbeide, til bedriftens forsikringsselskaper gikk med på å utbetale yrkesskadeerstatning.