• Siden dette bildet ble tatt, 16. september i fjor, er det blitt mindre biltrafikk i Kristiansand. Et annet «formildende» trekk er at nærmere to prosent av alle bompasseringer i Kristiansand nå skjer med elbil. FOTO: Kjartan Bjelland

- Ingen støy rundt rushtidsavgiften nå

Etter at rushtidsavgiften ble innført for ett år siden, er biltrafikken i Kristiansand redusert med 1,1 prosent.