• Båter som kjører under Varoddbrua kan risikere å få betong ramlende ned over seg. Dette ble avdekket under en inspeksjon av den gamle hengebrua i mai. FOTO: Anne Smith Lorentz

Betong kan falle ned

Siste inspeksjon av Varoddbrua viser at hengebroa fra 1956 begynner å falle fra hverandre.