250 innbudte gjester

Kongen kommer. Det samme gjør en rekke prominente gjester og notabiliteter. Her er gjestene til biskopens lunsj.