• DILEMMA: Vennesla ungdomsskole slipper ikke unna sparekniven når Vennesla-skolen skal kutte fire millioner. Skal skolen få ekstra lærerstillinger fra høsten, kan ikke rektor redusere i dagens lærerstab på grunn av regjeringens krav om å opprettholde lærertettheten. FOTO: Frode Lindblom

Skolens sparepenger må gå til lærerlønn

Rektor Eivind Tellefsen må tømme reservekontoen for å sikre at Vennesla ungdomsskole ikke går glipp av ekstra lærerstillinger fra høsten.